Máy xông khô Oceanic lắp dưới băng ghế.

Danh mục: